JEE Main Toppers 2018

JEE Main Toppers 2018

Get JEE Main Toppers list 2018 from the below given table:

S.No. Names Rank (AIR)
1 Suraj Krishna 1
2  K V R Hemant Kumar Chodipilli 2
3 Parth Lathuria 3
4 Tarush Goyal 3
4 Pranav Goyal 4
5 Gattu Mytraya 5
6 Pawan Goyal 6
7 Bhaskar Arun Gupta 7
8 Dakarapu Bharath 8
9 Simarpreet Singh Saluja 9
10 Gosulu Vinayaka Srivardhan 10
11 Navneel Singhal 11
12 Ayush Garg 12
13 Lay Jain 13
14 Jatoth Shiva Tarun 14
15 Pinnamreddy Lokeshwar Reddy 15
16 Karan Agarwalla 16
17 Atulya Kumar Verma 17
18 Anirudh Panigrahi 18
19 Yash Gupta 19
20 Anubhav Saikia 20

JEE Main 2018 Toppers State-Wise

S.No. Names State Rank (AIR)
1 Suraj Krishna Andhra Pradesh 1
2 Parth Lathuria  Rajasthan 3
3 Pranav Goyal  Haryana 4
4 Gattu Mytraya Telangana 5
5 Simarpreet Singh Saluja  Delhi 9
6  Atulya Kumar Verma  Bihar 17

JEE Main 2017 Toppers

S.No Name Rank (AIR)
1 Kalpit Veerwal 1
2 Vasu Jain 2
3 Ananay Agarwal 3
4 Vedant Raval 4
5 Vishwajeet Agarwal 5
6 Mohan Abhyas 6
7 Akshat Chugh 7
8 Shafil Maheen 8
9 Varun Teja Chaudhury 9
10 Anany Sharma 10

State Wise JEE Main 2017 Toppers

S.No Name State Rank
1 Kalpit Veerwal Rajasthan 1
2 Vasu Jain New Delhi 2
3 Rewal Vedant Sanjay Gujarat 4
4 Mohan Abhyas Telangana/AP 6
5 Akshat Chugh Maharashtra 7
6 Shafil Maheen Kerala 8
7 Anany Sharma Madhya Pradesh 10
8 Deepank Agrawal Bihar 15
9 Prabhpreet Singh Sodhi Punjab 17
10 Tanishq Gupta Chandigarh 19
11 Pranav Ramakrishnan Tamil Nadu 28
12 Utkarsh Makan Jharkhand 40
13 Rohan Gupta Uttar Pradesh 43
14 Debaditya Pramanik West Bengal 50
15 Ninad H. Huilgol Karnataka 54
16 Chinmaya Kausik Haryana 80
17 Tushar Agarwal Chattisgarh 223
18 Ayush Kaushal Uttarakhand 488

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *